Чип, Паспорт, Лисетка

Чип, Паспорт, Лисетка

Чип, Паспорт, Лисетка Индентифицирането на кучетата и котките според Закона за Ветеринарното дело в България, е задължително. Средствата за идентификация са инжектируем транспондер , наричан още Чип и Паспорт по образец. Без тези атрибути животното не може да бъде...