Анаплазмоза

,

Анаплазмозата е крълежо-преносимо инфекциозно заболяване, причинено от облигатен, грам-негативен, интрацелуларен (вътреклетъчен) организъм – Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, който принадлежи към семейство Anaplasmataceae. А. phagocytophilum инфектира гранулоцитите (група бели кръвни клетки), в които формира морули. Основният й вектор (преносител) са кърлежите от вид Ixodes. А. phagocytophilum причинява гранулоцитна анаплазмоза при кучета, котки, хора, коне и някои домашни тревопасни. Векторът (преносителят) на A. platys е кърлежът Rhipicephalus sanguineus. A. platys инфектира тромбоцитите (кръвните клетки, които отговарят за съсирването на кръвта) и причинява циклична тромбоцитопения. Голяма част от дивите животни, като например елена и гризачите играят роля на резервоар на заболяването. 

Кучето и котката се заразяват, когато бъдат ухапани от инфектирана нимфа или инфектиран възрастен кърлеж. Кърлежът трябва да бъде закрепен за животното от 36 до 48 часа, за да бъде осъществена трансмисията на заболяването. След като А.phagocytophilum  навлезе в кръвния ток, се захваща и навлиза в неутрофилите (вид бели кръвни клетки). Неутрофилите циркулират в кръвта от 10 до 14 дни преди да настъпи тяхната смърт вследствие на апоптоза (програмирана клетъчна смърт). А.phagocytophilum забавя апотпозата на неутрофилите, което й позволява да преживее по-дълго време в организма на животното.

Животните, инфектирани с анаплазмоза, могат да имат следните клинични признаци и патологични прояви, които при кучетата могат да се проявят след инкубационният период от 4 до 14 дни: летаргия, треска, отслабване, куцота, диария, очни проблеми, кожни симптоми, суха кашлица, нарушения в кръвосъсирването. Много често се среща и безсимптомно носителство. 

Съществуват няколко основни метода за диагностициране на анаплазмозата. Първият е откриване на интрацитоплазматични клъстъри (морули) в гранулоцитите или тромбоцитите на кръвна натривка. Този метод има ниска чувствителност и специфичност. Вторият метод е чрез PCR анализ, който използва А.phagocytophilum – специфични праймери, с висока чувствителеност. Този метод може да засече заболяванетото 10 до 14 дни след инфектиране на организма. Смята се за един от най-точните и сигурни методи и вече има и ветеринарни лаборатори, които провеждат изследването. Други методи за диагностика са серологичните изследвания (ELISA  и  IFAT). Те са високо чувствителни, въпреки че засичат само излагането на инфекцията, но не и настояща инфекция или настоящо заболяване. Животното трябва да е било заразено поне преди 4 седмици, за да може да изгради необходимите антитела, които серологиното изследване на засече. Възможно е да се изследва и отстранен кърлеж от животното за това дали е носител на заболяването. 

Анаплазмозата е лечимо заболяване с много добра прогноза, ако бъде установено навреме. Тъй като са вътреклетъчни организми, само специфична група антибиотици в определени дози могат да бъдат ефективни за заболяването. Повечето кучета показват подобрение в състоянието си още на 24 до 48мия час след началото на лечението. При по-тежки случай може да бъде включена и симптоматична терапия като кристалоидни флуиди, антиеметици, антипиретици и други.

Според различните литературни източници през последните години има различна продължителност на терапия. Дълги години за стандартен курс на терапия се приемаше прием на антибиотик в продължение на 28 дни. Последните години редица проучвания сочат за достатъчен 14 дневен курс. Най-сигурен метод за проверка на успеха на терапията обаче си остава  провеждането на PCR  тест след преключване на курса с антибиотик. Контролен бърз тест, тъй като е антителен и има остатъчни антитела, може да се пусне най-рано 6 месеца след курса на терапия.

Макар и да съществува лечение за анаплазмозата, профилактиката остава предпочитаното решение. Като превенция срещу заболяването няма ваксини, но има голям избор от препарати за външно обезпаразитяване под различна форма (хапчета, капки, каишки, спрейове и др.). Тези препарати убиват или отблъскват кърлежите и по този начин редуцират риска от трансмисия на заболяването. (Като допълнителна препоръка към стопаните е проверяването на кучетата им за кърлежи след всяка разходка и остраняването на паразита от ветеринарен лекар във възможно най-кратки срокове. Препоръчваме поне веднъж годишно да правите бърз серологичен тест на Вашия домашен любимец, заради дългото безсимптомно носителство, независимо редовността на обезпаразитяването. Така нареченият 4D тест  е бърз и лесен метод, който отнема 15 минути и няколко капки кръв.

Профилактиката и превантивното тестване е от изключително значение при анаплазмата.

Умения

Публикувано на

13.02.2022

Изпращане на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.