Чип, Паспорт, Лисетка

Индентифицирането на кучетата и котките според Закона за Ветеринарното дело в България, е задължително. Средствата за идентификация са инжектируем транспондер , наричан още Чип и Паспорт по образец. Без тези атрибути животното не може да бъде официално регистрирано, да пътува извън страната.

Чипът представлява малка капсула която се инжектира зад лявото ухо на домашния любимец. Извършена от опитен специалист, процедурата е почти безболезнена за животинчето. По закон процедурата се извършва до навършване на четвъртия месец на кучето. Чипът е пасивен, и за разчитането е необходим специален четец, на екрана на който се изписва поредица от цифри. При идентифицирането с чип, данните на животното и стопанина се въвеждат в Национална Информационна Система. Самият чип не е вреден за животното, не излъчва сигнали, не се налага да му се сменя батерия. Той не свързан с GPRS и не може да се определи чрез него локацията на животното. Ако намерите загубило се животно е необходимо да го заведете до Ветеринарен лекар, разполагащ с четец и достъп до Информационната Система, за да се намери собственика. За съжаление данните на някои чипирани животни не са въведени. Ветеринарните лекари закупуват предварително определен тип чипове, които административно им се разпределят в базата данни.

Паспортът е по образец, с уникален номер и служи също така за здравна книжка. Всеки паспорт се попълва на Български и Английски. Издава се при първия преглед или ваксина на животното.

Лисетката е метално медальонче с цвят и форма различен за всяка календарна година. На него са гравирани годината, името на Клиниката, телефонен номер и индивидуален номер. Тя се поставя на нашийника при ваксинацията срещу бяс. Цената и е включена в процедурата. Служи както за дистанционно потвърждение, че животното е ваксинирано за текущата година, така и за бързо идентифициране. По индивидуалния номер, всяка клиника трябва да може да открие в собствената си база данни име, адрес и телефон на стопанина на кучето.

Освен тези официални средства за идентификация има редица варианти на медальони, капсули, надписи за идентификация, но те не са толкова комплексни и сигурни.

Форма за въпроси

Ако имате въпрос относно нашите ветеринарни услуги, ще се радваме да Ви отговорим